Untitled photo

Algemene voorwaarden

Fotosessies

1. Foto en video gemaakt door Fotografie Ivan Deleus kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

4. De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

5. Een fotosessie van Fotografie Ivan Deleus wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

6. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

7. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.

8. In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

9. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Fotografie Ivan Deleus kan enkel via mij bekomen worden.

10. Prijs voor fotografie werk is vastgelegd op 80 euro/uur excl 21% btw.

11. Prijs voor computerwerk is vastgelegd op 50 euro/uur excl 21% btw.

12. Op de factuur staat steeds een uiterste betaaldatum.


Huwelijksfotografie

13. Foto en video gemaakt door Fotografie Ivan Deleus kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

14. De boeking van een huwelijksreportage bij Fotografie Ivan Deleus is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

15. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

16. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 300€ bovenop het voorschot aangerekend.

17. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

18. Een huwelijksreportage van Fotografie Ivan Deleus wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

19. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

20. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.

21. In de uurprijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

22. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.